• آجر لفتون
  • سنگ قلوه ای رودخانه ای
  • ساندویچ پانل پلی اورتان|پلی یورتان
  • چوب پلاست
  • اپلیکیشن بازار معمار
  • سنگ لاشه ای
  • ساندویچ پانل
  • سنگ مالون
  • بام سبز
  • نمای ساختمان

بازار مصالح ساختمانی معمار

بازار مصالح ساختمانی معمار

شـرکت بازار معمار به منظور عرضه خدمات در زمینه محصولات و مصالح سـاختمانی در استانـدارد هـای جهانی، همسو با معیارهای کارفرمایان و پیمانکاران و نیازهای صنعت ساختمان از سال 1368 تحت عنوان آجر معمار منتظرین شروع به فعالیت کرده است. بعد ازسـال ها فعالیت و با گسترش سبد محصولی خود و بازارهای فروش در ایران و شروع صادرات به کشورهای عربی، نام شـرکت به بازار معمار با شماره 52519 تغییر یافت و با راه اندازی وب سایت خود وارد عرصه جدیدی از فعالیت های خود شده است
... ادامه مطلب