اجرای عملیات در ارتفاع

کلیه عملیات کار در ارتفاع بدون نیاز به داربست

به واسطه طنابهای صنعتی و متخصصین مجرب کار در ارتفاع

عملیات اجرایی :

  1. پیچ و رول پلاک
  2. شستن و شوی نما
  3. واتر پروف
  4. جوشکاری
  5. نصب تابلو
  6. نصب درپوش
  7. و انجام کلیه عملیات در ارتفاع