موزاییک کاری و نکات مهم آن

موزاییک کاری و نکات مهم آن
تاریخ انتشار  : ۲ دي ۱۳۹۸

موزاییک کاری و نکات مهم آن

اولین نکته ای که در مورد موزاییک کاری مطرح می باشد ، انتخاب نوع موزاییک مناسب بر اساس فشار مقاومتی ومقاومت کششی ،مقاومت دمایی ،قابلیت خود پاک شوندگی ،چسبندگی به مصالح ، نفوذ آب و میزان سایش مکان مورد استفاده می باشد و برای انتخاب آن باید تمامی این موراد به علاوه سلیقه مشتری ترکیب شده و انتخاب مناسب را سبب گردد.ابعاد موزاییک وهمچنین ضخامت آن یکی دیگر از موارد مورد اهمیت در انتخاب موزاییک می باشد. هرچه ابعاد کوچکتر باشد نصب آن سخت تر و در نتیجه زمان برتر و هزینه برتر خواهد بودولی زیبایی آن نیز بیشتر خواهد بود.طول عمر موزاییک نیز یکی از نکات بسیار مهم می باشد ، زیرا تعویض موزاییک کار هزینه بر و زمانبر است ، متوسط طول عمر موزاییک باید حداقل 10 سال باشد تا بهروری متوسط را به خریدار دهد.

یکی از موارد بسیار مهم طرح موزاییک است، به راحتی قابل شستشو باشد ،این مساله در موزاییک هایی که بیشتر در معرض رفت و آمد است اهمیت بیشتری را دارا می باشد  تا گل و لای بین آنها براحتی قابل شستشو باشد.طرح هایی که دارای فرو رفتگی زیاد است ، شستشو سخت تری نسبت به سایر مواردی که شیار کمتری دارند را دارا می باشد.

خط تولید و تولید مداوم و راحت و پشتیبانی مداوم نیز یکی از نکات مهم می باشد.تا در صورتی که یکی از موزاییک ها شکست به راحتی موزاییک با طرح انتخابی یافت گردد

موزاییک کاری یکی از مراحل بنایی است.موزاییک کاری در تمامی نقاط ساختمان تقریبا یکسان می باشد و تفاوت ها آن به صورت جزئی است.اقدامات اولیه جهت موزاییک کاری به شرح زیر می باشد :

  1. زیر سازی
  2. شیب بندی مناسب
  3. انتخاب ملات مناسب
  4. دلیل گذاری موزاییک
  5. موزاییک کاری
  6. دوغاب ریزی

 

زیر سازی موزاییک و شیب بندی آن

با توجه به در اینکه زمین خشک ، نیمه خشک و یا نیمه مرطوب حتما باید زیر سازی انجام شود.زیر سازی در مکان های مختلف ساختمان متفاوت است.مثلا در صورتی که موزاییک بر روی پشت بام کار گردد برای یکنواخت سازی کف ابتدا از پوکه های سبک از جمله پوکه معدنی و یا آجری استفاده می شود تا کف کاملا صاف گردیده ، سپس سیمان کشی شده و ایزوگام گرد دو درآخر مرحله موزاییک کاری انجام می شود. در زمانی که سیمان کاری انجام می شود شیب بندی نیز تنظیم می گردد تا در صورت بارندگی آب جمع نگردیده و با توجه به شیب بندی تخلیه گردد.شیب بندی اصولا با تراز و ریسمان تنظیم می شود.شیب بندی در محوطه های ایوان ، تراس ، حیاط ، سرویس و آشپزخانه اصولا 2 درصد است.

 

 

موزاییک کاری

 

انتخاب ملات مناسب و دلیل کاری موزاییک

ملات های مناسبی جهت موزاییک وجود دارد.ملات ماسه و سیمان ، ملات ماسه نرم و خاک سنگ ، ملات با تارد ،چسب کاشی و یا موزاییک جزء ملات های موزاییک است.به موزاییک هایی که در گوشه بکار می رود دلیل کاری موزاییک گفته می شود.

 

دوغاب ریزی موزاییک

بعد از انجام موزاییک کاری نوبت به ریختن دوغاب است.دوغاب که ترکیبی از ماسه سیمانی می باشد برروی موزاییک ریخته می شود.و سپس خاک سنگ بر روی موزاییک ها ریخته ،تا درزها را بپوشاند.بعد از دوغاب کاری باید سریع دوغاب ها از سطح پاک شود تا لکه ای بر روی موزاییکا نماند. با استفاده از دستمال دوغاب ها از سطح موزاییک ها پاک می گردد.

 

موزاییک کاری کف حیاط

موزاییک کف حیاط تقریبا شیار دار انتخاب می گردد تا افراد بر روی آن سر نخوردند.موزاییک کاری کف حیاط کمی متفاوت با پشت بام است  زیرا سبک بودن دیگر مطرح نمی باشدو برای زیرسازی آن از خاک استفاده می گرددو سپس خاک ها کوبیده و بعد از آن بر روی آن شن ریخته می شودو سپس سیمان و شیب بندی موزاییک ها را تنظیم نموده و سپس موزاییک کاری انجام می گردد.

 

موزاییک کاری

 

برش موزاییک

در بعضی مواقع موزاییک ها دقیقا با ابعاد سطح مورد نظر همخوانی ندارند و باید موزاییک ها برش بخورند و به اندازه های نصف ، سه قدی و ابعاد دیگر تقسیم شود. جهت برش موزاییک چندین شیوه وجود دارد:

برش موزاییک به شیوه دستی

در این روش ابتدا ابعادی که باید موزاییک برش بخورد ابتدا علامت گذاری شده و دو نقطه به وسیله خطکش به همدیگر متصل شوند، این اندازه گیری به کناره های موزاییک و سپس به پشت موزاییک منتقل شده و سپس با تیشه موزاییک تراشیده می شود باید توجه کنید عمق موزاییک بیش از 5 میلی متر گود نگردد، شمشه پروفیلی را بر روی خط علامت گذاری شده قرار می دهیم و با تیشه موزاییک را به قسمت های علامت گذاری شده تقسیم می شود.

 

برش موزاییک با دستگاه برش

روش دستی برش موزاییک بسیار زمان گیر بوده و امکان شکستگی موزاییک و دور ریز شدن آن بسیار زیاد می باشد در نتیجه استفاده از دستگاه برش سنگ و فرز بسیار مفید تر خواهد بود.

مراحل برش موزاییک با دستگاه برش به شیوه زیر می باشد:

ابتدا میزان برش باید با متر بر روی موزاییک مشخص شود و با خط کش نقاط به همدگیر متصل گردد.دستگاه برش را روشن نموده و با دقت موزاییک را برش می زنیم.

رعایت نکات ایمنی و استفاده از ماسک و عینک آفتابی و همچنین کفش و لباس مناسب الزامی می باشد.