نماسازی با آجر | چیدن آجر نما | بندکشی آجر نما

نماسازی با آجر | چیدن آجر نما | بندکشی آجر نما
تاریخ انتشار  : ۹ مرداد ۱۳۹۶

نماسازی با آجر

در قدیم نمای ساختمان ها به صورت زیر انجام می گرفت که ابتدا دیوارها از سنگ و خشت و گهگاه آجر ساخته میشده پس از خاتمه دیوار ساختمان با آجر تراشیده شده و نماسازی به عمل می آمده اکنون نیز این عمل به همان صورت انجام می گیرد فقط با این تفاوت که در قدیم ضخامت کل دیوارها صددرصد آجر نبود ولی امروزه کلا از آجر فشاری ساخته می شود.پس از پوشش سقف هر بنا چیدن آجرهای نما به طریق زیر عمل خواهد شد.

 

چیدن آجر نما

بعد از نصب سنگ از اره و اعمال ایزولاسیون نخست آجر سفید یا رنگی زلال و اعلا که معمولا از بهترین خاک رس خالص به قطرهای 3 و4 و 5 و 6 سانتیمتر بدون مواد گیاهی یا آهکی و یا شنی پخته شده به نزدیک کار آجر تراش حمل می شود و سپس استادکار آجر تراش با چند نفر شاگردکار آموخته با پهن کردن یک قطعه پوست یا گونی یا فرش دیگر راحت به صورت چهارزانو روی زمین می نشیند دو عدد ظرف پر از آب سالم جلوی دست خود گذرانده سپس استادکار با تیشه های فولادی دم تیز یک نره آجر را به صورت صاف می تراشد سپس یک روی آجر را با تیشه هموار می سازد بعد کله ها و قطرهای آجر را با تخته جوبی اندازه گرفته و یک اندازه می سازد پس از تشخیص استاد کار که آجرها به یک اندازه و به شکل مورد دلخواه در آمده آن آجر به وسیله شاگردان او به ظرف آب موجود هدایت می شود آجرها حداقل دو ساعت در آب باقی می ماند که چنانچه مواد آهکی داشته باشد شکسته و با سیراب شدن آن مقاومت و استحکام آجر بالا رفته و ثابت خواهد ماند که چنانچه مواد آهکی داشته باشد شکسته و با سیراب شدن آن مقاومت و استحکام آجر بالا رفته و ثابت خواهد ماند و نیز برای سائیدن لبه های تراشیده شده آماده می گردد.در خاتمه شاگردان با قطعه آجر دیگر روی نره های تراشیده شده را کاملا صسیقل می دهند در اینصورت خمیری زائیده شده را کاملا صیقل می دهند در اینصورت خمیری زائیده شده ازخود آجر بوجود می آید که به آن بتونه آجر می گویند.با پر کردن سوراخهای نره های آجر بوسیله همان بتونه و کشیدن قطعه آجری دیگر تیزیها و گوشه های آجر را صاف و هموار می نمایند در اینصورت آجر برای چیدن جلو دیوار آماده است ولی شایسته است مصرف آن را به روز بعد موکول کنند تا در این فاصله کاملا خشک شود.بدیهی است پس از خشک شدن آجرها شوره سفیدی رخسار آجر را می گیرد که این نیز پس از چیده و خشک شدن شوره ها را با پارچه ای از روی آجرها برداشته که تمیز می شود در صورتی که خاک آجر اعلا و به سلامت پخته شده باشد شوره ها تکرار نخواهد شد.

 

 

نماسازی با آجر

 

 

بندکشی آجر نما

پس از اتمام کل نماسازی با آجر ابتدا ماسه بادی دانه دار را پای کار آماده داشته و به هر پیمانه ماسه دو پیمانه سیمان معمولی پرتلند اضافه می کنند و با مقداری آب به صورت خمیردر آورده پس از نصب داربست برای پای استادکار بندکش خمیر را در ظرفی نزدیک کار برده با قلم فلزی باریک که عرض آن حداکثر 10 میلیمتر و ضخامت آن 2 میلیمتر و سر آن نیز منحنی شده باشد، وسط آن نیز زانوئی خورده شده سر آن نیز منحنی شده باشد، وسط آن نیز زانوئی خورده شده باشد پس از پوشاندن دستهای استادکار با دستکشهای لاستیکی سالم خمیر را کم کم روی کف دست چپ قرار داده و قلم فلزی خمیر را به لای درز جای داده پس از پیش رفتن حدود یک متر طول ، عمل را به درزهای زیر انتقال می  دهد سپس از ابتدای هر طول ، عمل را به درزهای زیر انتقال می دهد سپس از ابتدای هر درز با دست راست قلم را تا آخر ملات یکسره کشیده تا تشخیص داده شود درزهای تمیز بندکشی شده و با قطعه پارچه ای لبه های آجر را تمیز می نمایند ممکن است هنگام چیدن آجر درزها به صورت عرضی نیز هرزه ملات داده شده باشد این عمل نیز به صورت عمودی بندکشی می شود تا راه به درزهای دو رگ روی هم ارتباط پیدا کند.تردید نیست این بندکشی را به رنگهای مختلف می توان تغییر داد مثلا چنانچه بند سیاه در نظر گرفته شده باشد مقداری دوده اعلا به خمیر مخلوط می نمایند و چنانچه رنگ سبز مورد دلخواه باشد از سیمان سبز یا رنگ سبز می توان به حجم ملات افزود.  

 

 

نماسازی با آجر