آجر نسوز

آجر نسوز
تاریخ انتشار  : ۳۰ مهر ۱۳۹۶

آجر نسوز

 آجر نسوز از خاک رس ذوب نشدنی که دارای مواد قلیائی در خاک باشد تشکیل شده است و در مقابل حرارت بسیار مقاوم است.

مرغوبیت  آجر نسوز بستگی به مواد اولیه آن که در چه حد آسیاب شده باشند و در چه درجه حرارتی پخته شده باشند دارد.

 

 

آجر نسوز

 

 

سفالهای غیر قابل نفوذ نیز از مواد رسی تهیه و سطح خارجی آنها از یک قشر لعاب غیر قابل نفوذ پوشانده می شود سفالها نوعی از  آجر بوده و بر حسب نحوه استعمال به چهار دسته تقسیم بندی می گردند.

 

 

آجر نسوز

 

دسته بندی آجر

  • سفال های ساختمانی
  • آجرهای تو خالی
  • سفالهای پوشش سقف
  • سفالهای حایل و سفالهای مخصوص عبور آب به شکل استوانه های مجوف می باشند.

 

 

آجر نسوز