انواع ملاتهای قدیمی جهت بنایی و آجرکاری

انواع ملاتهای قدیمی جهت بنایی و آجرکاری
تاریخ انتشار  : ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

انواع  ملاتهای قدیمی جهت بنایی و آجرکاری

 1. خاک رس با آب مخلوط شده و گل تولیدشده لابه‌لای آجرکاری دیوار استفاده می‌گردیده است.
 2. خاک رس با آهک و آب مخلوط شده و برای دیوارکشی آجرچینی و لاشه‌سنگ چینی استفاده می‌شده است.
 3. خاک رس یا آهک و شن و سنگ‌ریزه و آب مخلوط شده برای سنگ چینی لاشه فشاری داخل زمین استفاده می‌گردیده است.
 4. ماسه و آهک ملات متداول قابل‌مصرف در آجرکاری دیوارها بوده است.
 5. ماسه و سیمان مورد مصرف در آجرچینی و سنگ‌کاری ، کاشی‌کاری و فرش موزاییک و سرامیک متداول بوده است.
 6. ماسه و سیمان و آهک با آب مخلوط و ملات با تارد یا به‌اصطلاح معماران قدیمی ملات حرامزاده شکل می‌گرفته است.
 7. آهک سفید و خاکستر و لوئی گیاهی پس از مخلوط با آب مصرف و پلاستر کشی می‌شده است.
 8. خاک و پودر سنگ و سیمان با آب ترکیب می‌گردیده و برای نرمه کشی و اندودکاری استفاده می‌گردیده است.
 9. سنگ‌ریزه و سیمان با پودر و خاک‌سنگ و آب مخلوط و جهت تهیه موزاییک آب ساب استفاده می‌گردیده است.
 10. سیمان‌سفید با سنگ شکسته و پودر و خاک‌سنگ سفید پس اختلاط با آب ملات تگری کمچه ای برای نماسازی تولید می‌گردیده است.
 11. خاک رس با کاه گندم و سپس با آب مخلوط گردیده و بعد  از 24 ساعت که کاه می‌مرده ملات بسیار عالی بنام ملات کاه‌گل تولید می‌گردیده که غالباً برای پشت‌بام‌های خانه‌های قدیمی به‌وسیله این ملات آب‌بندی و ایزوله می گردیده و ساختمان‌ها با این ملات نماکاری می‌شده و نمای بسیار زیبایی از خود باقی می‌گذاشته به‌نحوی‌که قدیمی‌ها با پاشیدن آب به نمای کاه‌گلی که از آن بوی خوشی ساطع می‌کرده به طول عمرشان اضافه می‌کردند.
 12. گچ‌ وخاک و رس پس از اختلاط ملاتی برای شمشه‌گیری و گچ‌وخاک کشی دیوار و آجرنما و نصب ادوات ساختمان تولید می‌کرده است.
 13. گچ‌ زنده پس از حل شدن در آب برای سفیدکاری استفاده می‌گردیده است.