بررسی عملکرد آکوستیکی سیستم دیوار آجری

بررسی عملکرد آکوستیکی سیستم دیوار آجری
تاریخ انتشار  : ۱۵ مهر ۱۳۹۷

بررسی عملکرد آکوستیکی سیستم دیوار آجری

یکی از انتظارات مهم دیگری که در خصوص دیوارهای خارجی و دیوارهای بین دو فضای مستقل از یک ساختمان یا دو ساختمان چسبیده به هم وجود دارد ، تأمین صدا بندی با رعایت حدود تعیین‌شده در مبحث 18 مقررات ملی ساختمان است.

درگذشته ، با استفاده از آجرهای توپر، سعی می‌شد با سنگین کردن جدار و طبق قانون جرم ، صدا بندی لازم برای دیوارها تأمین شود.

با توجه به این نکته که این امر با یکی از دیگر اهداف دنبال شده که همان سبک‌سازی ساختمان است در تناقض بود ، رویکرد به فناوری‌هایی که امکان تأمین هر دو هدف را به‌صورت هم‌زمان تأمین کند بیشتر شد.

بدین ترتیب ، در حال حاضر ، صدا بندی دیوارهای ساخته‌شده با بلوک‌های سفالی به چند طریق می‌تواند صورت گیرد.در حالت اول ، از یک دیوار ساده با یک‌لایه سفالی استفاده می‌شود  که معمولاً در دو طرف با اندود (گچ یا سیمان) پوشیده می‌شود.در حالت دوم ، دیوار متشکل از چندلایه در نظر گرفته می‌شود.معمولاً سعی می‌شود لایه وسط یک‌لایه پشم معدنی یا یک ماده ارتجاعی دیگر باشد.لایه‌ها می‌توانند مستقل از هم باشند ، و در این صورت دیوار در چند مرحله و به‌صورت لایه به لایه اجرا می‌شود.در حالت دیگر ، لایه‌ها می‌توانند به‌صورت از پیش آماده ، در مراحل تولید در کارخانه به هم بچسبند.این امر باعث می‌شود اجرا با سهولت و سرعت بیشتری صورت گیرد.در صورت استفاده از این نوع قطعات ، بهتر است ملات نیز به‌صورت دو نوار مجزا اجرا شود.البته این نوع قطعات ، در مناطق لرزه‌خیز که مهار کردن و تأمین ایستایی و مقاومت دیوار در برابر نیروهای عمود بر سطح دیوار تعیین‌کننده است با محدودیت‌های جدی همراه هست.درنتیجه ، در ادامه مشخصات فنی این نوع بلوک‌ها ارائه نخواهد شد و بررسی‌ها صرفاً حول دو حالت اول انجام خواهد شد.

مقادیر صدا بندی دیوارهای ساخته‌شده با آجرهای سفالی و فشاری در برابر صدای هوابرد و مقایسه‌ای از صدا بندی هوابرد دیوارهای تک جداره و دوجداره ساخته‌شده با این آجرها ارائه‌شده است.

 

نتیجه صدابندی دیوار :

  • افزایش جرم با بالا رفتن چگالی سطحی و ضخامت دیوار ، باعث بهبود صدا بندی دیوار می‌شود.
  • در عمل ، مشخصات حرارتی دیوارهای آجر فشاری ، در مقایسه با مشخصات فنی دیوارهای بلوک سفالی با مشخصات مشابه ، به‌طور محسوسی بهتر است ، ولی این بهبود کیفیت به بهای سنگین شدن جرم دیوار تمام می‌شود.درنتیجه ، دست‌یابی به هدف دیگری که مدنظر است ، یعنی سبک‌سازی بسیار دشوار می‌گردد.
  • اندود کردن دیوار از دو طرف صدا بندی را حداقل به میزان 3 تتا 5 دسی‌بل افزایش می‌دهد.
  • استفاده از دیوارهای دوجداره ، باعث افزایش صدا بندی می‌شود و برای افزایش بیشتر صدا بندی ، باید در بین دو جدار یک‌لایه پشم معدنی قرار داده شود.لازم به ذکر است جزییات اجرایی باید به‌گونه‌ای باشد که انتقال حرارت از یک دیواربه‌دیوار دیگر به حداقل برسد.این کار با محدود کردن اتصالات بین لایه‌های دو طرف می‌تواند انجام شود ، ولی روشن است این اقدام باهدف یکپارچه‌سازی دو دیوار برای بهبود عملکرد سازه‌ای آن در تقابل است.نکته دیگر ، در خصوص دیوارهای دوجداره ، ضخامت و وزن بالای این نوع دیوارها است که باعث می‌شود، در عمل ، کاربرد آن در شهرهای بزرگ ، که بهره‌برداری بهینه از مساحت زیربنا در اولویت است ، فاقد توجه قوی باشد.

با توجه به نتایج مندرج در جدول‌ها و همچنین ضوابط ارائه‌شده در مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ، دیوارهایی که شاخص کاهش صدای وزن یافته آن‌ها را از 45 و 50 دسی‌بل بیشتر است ، به ترتیب برای دیوارهای خارجی و دیوار بین واحدهای مستقل در ساختمان‌های مسکونی قابل‌قبول هستند.با توجه به این موارد ، و مشخصات فنی دیوارهای تک جداره و دوجداره ، می‌توان گفت که امکان جواب‌گویی به انتظارات تعیین‌شده برای دیوارهای نما با استفاده از بلوک سفالی نسبتاً ضخیم (حدود 35 سانتی‌متر) عملی است ، ولی در مورد دیوارهای بین دو واحد مسکونی ، در اکثر موارد تنها با دوجداره کردن می‌توان انتظارات تعیین‌شده در مقررات را جواب‌گو بود.

 

صدابندی هوابرد دیوارهای ساخته شده با آجرهای فشاری و ماسه آهکی (دو طرف اندود)

 

صدابندی هوابرد دیوار

 

 

صدابندی هوابرد دیوارهای ساخته شده با بلوک های سفالی، بند کشی شده (بدون اندود)

 

صدابندی هوابرد دیوار

 

 

 

صدابندی هوابرد دیوار