تست سلامت سیمان

تست سلامت سیمان
تاریخ انتشار  : ۲۳ تير ۱۳۹۵

تست سلامت سیمان

جنس سیمان وقتی صحیح و سالم است که آهک آزاد در آن وجود نداشته باشد در غیر اینصورت آهک آزاد موجود در سیمان هنگام تماس با آب منبسط شده و باعث تجزیه سیمان میشود.برای تست سلامت سیمان روی یک تکه شیشه قطعه های سیمانی با شن و ماسه بشکل ذوذنقه یا دایره ای بقطر 7 سانتیمتر باشد ریخته و آنرا 24 ساعت در معرض هوای مرطوب قرار میدهیم سپس قطعه سیمانی را بفاصله 2 سانتیمتر بالای ظرف آبی گرم نگهداشته و درجه حرارات ظرف را بالا میبریم تا 8 ساعت به این عمل ادامه می دهیم در صورتیکه جنس سیمان درست و سالم باشد قطعه سیمانی بایستی به شیشه چسبیده بماند و کوچکترین انبساط ، ترک یا تچریه در آن دیده نشود.

 

نرمی سیمان

خاصیت چسبندگی سیمان بدرجه نرمی آن بستگی دارد آزمایشگاهها مقرر داشته اند که درجه نرمی سیمان پرتلند وقتی صحیح و درست است که 78% این سیمان بتواند از الک مناسب عبور نماید.

 

مقاومت در برابر کشش

برای این که سیمان را در مقابل کشش آزمایش نمایند یک ملات از یک پیمانه سیمان و سه پیمانه شن و ماسه به انداره معین بصورت قطعاتی قالب ریزی میکنند که مقطع آن حداقل 2.5 سانتیمتر باشد. این قطعات را یکروز در هوای مرطوب شش روز در آب قرار داده و پس از آن مقاومت کششی آنرا با دستگاه اندازه میگیرند در این حالت مقاومت کششی آن بایستی 19.25 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد.در آزمایش دیگر قطعات مزبور را یکروز در هوای مرطوب و 27 روز در آب قرار میدهند که پس از این مقاومت کششی آنها بایستی 24.95 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع درآید.

 

آزمایش خودگیری سیمان

سیمان بایستی نه خیلی تند و نه خیلی به کندی خودگیر شود بنابراین  آزمایشاتی در مورد سیمان انجام می دهند که به ترتیب آنها را آزمایش خودگیری و آزمایش سخت شدن مینامند.

آزمایش خودگیر شدن باین ترتیب است که سوزنی بقطر 0.2 میلیمتر را در خمیر بتون فرو برده و خودگیری وقتی کامل شده که شوزن نتواند وارد خمیر شود.

در آزمایش سخت شدن سوزنی بقطر 0.1 میلیمتر را روی نمونه ریخته شده سیمان فرو میکنند و موقعی سخت شده است که سوزن نتواند آنراسوراخ کند.مدت لازم برای تشخیص خودگیری طبق مشخصات آزمایشگاهها نبایستی کمتر از یکساعت و سی دقیقه باشد و مدت سخت شدن نباید از 10 ساعت تجاوز کند بطور کلی وقتی سیمان در ساختمان مصرف میشود نیازی نیست که تمام آزمایشات در آن بعمل آید زیرا سیمانی که از کارخانجات مطمئن و بزرگ خریداری شود توسط آزمایشگاه کارخانه آزمایش شده بنابراین سلامت آن کامل و قابل اعتماد است.

مقاومت در مقابل فشار سیمان اندازه گیری نمیشود زیرا این مقاومت متناسب است با مقاومت آن در مقابل کشش.