مقایسه تفاوت اسکوپ های موجود در بازار

مقایسه تفاوت اسکوپ های موجود در بازار

1396/3/22

مقایسه تفاوت اسکوپ های موجود در بازار

در این ویدئو تفاوت انوع اسکوپ سنگ واسکوپ سرامیک موجود در بازار از نوع مرغوب و غیر مرغوب نمایش داده می شود.

بازار معمار ارائه دهنده انواع اسکوپ ساختمانی در سایزها ونوع ها مختلف