مشخصات کلی

سنگ قلوه ای رودخانه ای

سنگ قلوه ای رودخانه ای


۰   از  ۰  رای
نوع     :   -  
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
این محصولات قابل استفاده در پروژه های شهری و معماری داخلی و فضاهای سبز میباشند.
ناموجودناموجود

مشخصات بیشتر

این محصولات قابل استفاده در پروژه های شهری و معماری داخلی و فضاهای سبز میباشند
سنگ قلوه ای سفید
سنگ قلوه سیاه
سنگ قرمز
سنگ های قلوه سفارشی
سنگ رودخانه ای طبیعی
سنگ رودخانه ای سنگ فرش
سنگ های دیواره ای
دیواره های سنگی پیش ساخته