اسکوپ سنگ نما

اسکوپ سنگ نما

1396/3/22

اسکوپ سنگ نما

در این ویدئو ایجاد شیار در سنگ جهت نصب اسکوپ سنگ نمایش داده می شود.