ویلای عمارت شخصی

ویلای عمارت شخصی
نام پروژه  :  ویلای عمارت شخصی
تاریخ انجام پروژه  :  ۵ فروردين ۱۳۹۸
آدرس پروژه  :   اراک ، منطقه گردشگری خانه امیران

توضیحات  :

ساخت عمارت شخصی به صورت سنتی با آجرهای قزاقی و سنتی

ویلای عمارت شخصی ویلای عمارت شخصی ویلای عمارت شخصی ویلای عمارت شخصی