عایق کاری با سبکدانه | روش های اجرای عایق فله ای سبک دانه رس منبسط

عایق کاری با سبکدانه | روش های اجرای عایق فله ای سبک دانه رس منبسط
تاریخ انتشار  : ۳۱ فروردين ۱۳۹۶

عایق کاری با سبکدانه

سبکدانه رس منبسط به عنوان فرآورده های عایق کاری حرارتی فله ای اجرا شده در جا دو کاربرد دارد:

 1. عایق کاری بام ، سقف و کف
 2. عایق کاری کف زمین صلب زیر ساختمان

اختلاف بین کاربرد در الزام ، به خاطر ارتفاع مکش آب است.جسم عایق در کف زمین صلب زیر ساختمان نباید ارتفاع مکش آبی بیشتر از 75 میلی متر داشته باشد ، در حالی که برای ارتفاع مکش آب هنگامی که فرآورده ها به عنوان عایق کاری بام ، سقف و کف مورد استفاده قرار می گیرند ، الزامی وجود ندارد.

 1. فرآورده عایق

عایق کار باید اطمینان حاصل کند که بسته های فرآورده عایق بازرسی می شود تا از مطابقت جزییات اجرایی با آنچه که طراح ارائه کرده است ، اطمینان حاصل شود.

 1. مناسب بودن ساختمان برای پذیرش فرآورده های عایق قبل از نصب

عایق کار باید اطمینان حاصل کند که بام ها ، سقف ها ،دیوارها و کف ها از نظر سازه ای سالم هستند و سطح برای پذیرش فرآورده های فله ای مناسب است.این ارزیابی باید با توجه به کلیه جنبه های عایق پیشنهاد شده در نظر گرفته شود.بر روی سقف و کف با سازه های تیر یا تیرچه ، سطح زیر کار باید پیوسته باشد تا ازباقی ماندن عایق فله ای اطمینان حاصل شود.سطوح بام وکف باید تمیز ، خشک و عاری از مواد خارجی باشد.برای تهویه اتاقک زیر شیروانی و بخاربندها پیش از اجرای فرآورده عایق مطابق مقررات و آئین نامه های موجود ساختمان باید پیش بینی لازم انجام شود.در جایی که سرویس ها مانند لوله ها از میان قسمت مورد نظر عبور می کنند ، تمهیدات لازم را باید برای اطمینان از باقی ماندن فرآورده عایق در ناحیه ای که قرار است عایق شود، در نظر گرفت.

 

 

عایق کاری با سبکدانه

 

 

اتاقک های زیر شیروانی

قبل از نصب فرآورده عایق ، نصاب باید عیوب آشکار اتاقک زیر شیروانی را بیابد.هرگونه عیب معلوم شده باید قبل از پر کردن اصلاح شود.ساخت سقف و بام باید تکمیل شود.خطر بارش برف که از میان ساختمان بام به داخل عایق وارد می شود نباید وجود داشته باشد.فضای اتاقک زیر شیروانی باید تهویه داشته باشد.ساختمان باید از ورود هوای بیرون به درون عایق جلوگیری کند.دسترسی به همه قسمت های اتاقک زیر شیروانی که ممکن است بعد از نصب فرآورده عایق ، نیاز به مواظبت داشته باشند، باید امکان پذیر باشد.ترکیباتی باید اتخاذ شود مانند دودکش ها ، هواکش ها و فرورفتگی های لوازم برقی ، جلوگیری شود.لوله های آب ، کانال های تهویه و مخزن های ذخیره برای جلوگیری از میعان و یخ زدن باید عایق کاری شوند.

دیوارهای بنایی دوجداره

هنگام ارزیابی مناسب بودن دیوارهای دو جداره برای پر شدن بای عایق فله ای موارد زیر باید در نظر گرفته شوند :

 • شکل ساختمان و شرایط کارگاه ساختمانی
 • شرایط حفره
 • وسعت حفره ای که قرار است پر شود
 • ماهیت و شرایط جدار بیرونی
 • ماهیت و شرایط جداره درونی
 • تاسیسات درون حفره
 • تهویه در میان حفره

همه دودکش های وسایل احتراق که به طور سرتاسری از درون دیوار دو جداره عبور می کنند ، یا نزدیک دیوار دو جداره هستند باید مطابق مقررات ملی مورد آزمون قرار گیرند. در جایی که حفره به عنوان منبع هوای احتراق یا به عنوان وسیله تهویه (مانند سازه های چوبی ، برای کف های چوبی معلق یا بام های تخت ) استفاده می شود یا چنانچه به غلط به عنوان دودکش به کار می رود ، یک کانال تهووپیه یا سایر وسایل مناسب برای برقراری جریان مناسب گاز دودکش یا هوا نصب شود.

آجر سوراخ دار که لایه زیر کف ، اتاق ، اتاقک زیر شیروانی و .. را تهویه می کند ، یا هوای احتراق را فراهم می کند ، اگر به طور مناسبی غلاف گذاری نشده باشد باید برای جلوگیری از بسته شدن حفره به وسیله عایق ، کانال کشی شود.

سرهای باز حفره باید بسته شوند ، در جایی که تهویه بام بستگی به باز بودن حفره دارد ، ترتیبات جایگزین برای اطمینان از تهویه مناسب باید فراهم شود.

در جایی که لازم است در رفت عایق به حداقل برسد سوراخ های جدار درونی دیوار باید بسته یا درزبندی شود.

 

 

عایق کاری با سبکدانه

 

 

ساختمان های قاب دار

ساختمان های قاب دار دیوارهای با ستونک های فلزی یا چوبی ، بام شیب دار با عایث بین تیرک های زیر شیروانی است.برای ساختمان های جدید توصیه می شود ساختمان قاب دار قبل از قرار دادن جدار درونی ، عایق کاری حرارتی شود به شرط آنکه بخش درونی قاب به وسیله یک فویل شفاف مانند یک بخاربند پوشانده شود به ترتیبی که عایق را در محل در برگیرد.سپس بازرسی ساختمان آسان شده و پر کردن قاب را از میان فویل می توان مشاهده کرد.

هنگام ارزیابی مناسب بودن ساختمان های قاب دار ، موارد زیر باید باید در نظر گرفته شود :

 1. شکل ساختمان و شرایط کارگاه
 2. شرایط قاب
 3. ابعاد قاب مانند ضخامت
 4. ماهیت و شرایط جدار بیرونی
 5. ماهیت و شرایط جدار دورنی
 6. ماهیت و کاربرد جدار درونی
 7. تهویه ساختمان قاب دار

همچنین اطمینان از موارد زیر اهمیت دارد :

 1. در جایی که تهویه سازه لازم لست یک کانال یا وسیله مناسب دیگری نصب شود تا جریان هوای مناسب برقرار شود.
 2. سوراخ ها در جدار درونی یا بیرونی باید برای به حداقل رساندن در رفت عایق ، درزبندی شوند.
 3. کیفیت کار ، قبل از نصب جدار درونی بررسی شود.

 

کف سازی و عایق کاری با سبکدانه رس منبسط

کف سازی و شیب بندی در ساختمان ها اقدامی است که به منظور ایجاد لایه ای جهت هموار سازی و تسطیح یا ایجاد اختلاف ارتفاع بین کاربرهای مختلف ، هدایت آب های سطحی ، رساندن تراز سطوح پایه و تامین عایق بندی حرارتی و صوتی صورت می پذیرد.با توجه به متفاوت بودن انتظارات و مشخصات فنی مورد نیاز این لایه جهت تامین نیازهای مصرف کننده ، روش ها و مصالح متفاوتی پیشنهاد می گردد.در بسیاری از مواد این لایه فقط نقش پر کننده داشته و احتیاجی به داشتن مقاومت مکانیکی بالایی نیست.در این موارد سعی می شود حتی المقدور از مصالح سبک با چگالی پایین استفاده شود.در مواردی مانند کف سازی های کف پارکینگ های طبقاتی علاوه بر سبکی ، داشتن مقاومت فشاری جهت تحمیل بار ترافیکی از الزامات فنی است.

 

عایق کاری کف صلب

می توان لیکا را به طور مستقیم در محل اجرا از طریق شلنگ های قابل انعطاف دستگاه پنوماتیک دمید.لیکا برای کف های صلب بسیار مناسب است زیرا خواص عایق کاری حرارتی ، آب گریزی و غیر موئینگی دارد و سازه های کف سبک ساده ای با قیمت های معقول فراهم می کند.

چنانچه لیکا به صورت فله ای استفاده شود ، هیچ گونه ضایعاتی ندارد چون دانه ها با یکدیگر مطابقت می یابند و به طور کامل در فضاهای خالی در محل مصرف برای مثال پی ها یا در اطراف آب روها جای خود را می یابند. همچنین می توان عایق کاری کف را با کیسه های لیکا انجام داد.در این روش ابتدا سبک دانه رس منبسط را روی سطح می ریزند و سپس کیسه های حاوی سبک دانه لیکا بر روی آن قرار داده می شود تا سطح کف پوشانده شود.اگر لایه دوم هم وجود داشته باشد ، از یک الگوی آجری استفاده می شود.برای تراز شدن سطح رویی از دانه های سبک دانه رس منبسط استفاده می شود.در نهایت از عایق رطوبتی پلاستیکی به ضخامت کم بر روی عایق های پر کننده استفاده می شود.

 

روش کف سازی شناور

      در این روش سبک دانه رس منبسط به صورت خشکه در سطح و بین لوله های تاسیسات ریخته شده و به وسیله تخته کوب تسطیح می شود.روی این لایه به وسیله یک لایه مش پلاستیکی پوشانیده شده و روی آن ملات به ضخامت 3 تا 4 سانتی متر اجرا می شود.در صورتی که اجرای کف سازی همزمان با اجرای سنگ یا سرامیک کف صورت پذیرد از ملات ریخته شده به عنوان ملات سنگ کاری استفاده می شود و هزینه ها کاهش می یابد.در این حالت حداکثر میزان عایق کاری حرارتی و سبکی برای کف سازی برای کف سازی نسبت به دو روش دیگر تامین می شود.علاوه بر آن طبق نتایج به دست آمده در مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی اجرای کف سازی شناور با 6 سانتی متر  ضخامت سبک دانه رس منبسط باعث افت صدای کووبه ای در سقف ها به میزان 16 دسی بل می شود و شرایط آسایش صوتی ساکنین را تامین می کند.

در به کار گیری این روش باید دقت شود که کلیه فضاها از سبک دانه رس منبسط پر شده و جایی خالی نماند. با توجه به ضخامت لایه کف سازی پیشنهادی که بین 6-8 سانتی متر است استفاده از سبک دانه های متوسط و ریز رس منبسط توصیه می شود.این روش در واحدهای مسکونی و شیب بندی بام که بارهای بیش از اندازه و آمد و شد وسایل نقلیه ندارند ، پیشنهاد می شود.با توجه به چگالی سبک دانه رس منبسط که در حدود 330 کیلوگرم بر متر مکعب است وزن یک متر مربع کف سازی به ضخامت 6 تا 8 سانتی متر حدود 20 تا27 کیلوگرم بود.

 

روش کف سبک به وسیله دوغاب ریزی

    در این روش ابتدا سبک دانه رس منبسط به صورت خشکه ریخته شده و تسطیح اولیه صورت می پذیرد.سپس به وسیله پمپ دوغاب ریز ، دوغاب روی کلیه سطوح ریخته شده و به وسیله شمشه تسطیح نهایی صورت می پذیرد.در صورت نبودن پمپ دوغاب می توان از آب پاش های بزرگ استفاده کرد.در این حالت برای هر آب پاش که ظرفیت تقریبا 12 لیتر دوغاب را دارد با مخلوط کردن 7 کیلو سیمان و 7 لیتر آب ، دوغاب مناسب تهیه شده و روی سطح ریخته می شود.کیفیت دوغاب باید به گونه ای باشد که نه به دلیل سفتی در روی سطح گیر کند و نه آنقدر روان باشد که همه دوغاب به لایه زیرین منتقل شود.این روش پرسرعت ترین روش کف سازی با سبک دانه رس  منبسط است.از این روش در کف سازی طبقات مسکونی ، کف سازی های وسیع سبک تجاری ، پرکردن فضاهای خالی و رسانیدن ترازهای متفاوت به تراز پایه و شیب بندی بام استفاده می شود.در این روش از دانه های مخلوط و درشت لیکا می توان استفاده کرد.

 

روش بتن سبک

از این روش بیشتر در قسمت هایی که نیاز به مقاومت فشاری بیشتری است استفاده می شود.می توان به جای استفاده از سنگدانه های طبیعی یا پوکه سنگ های معدنی در تولید بتن سبک از سبک دانه رس منبسط استفاده کرد.با توجه به نسبت زیاد مقاومت سبک دانه رس منبسط به چگالی ، بتن ساخته شده با آن ، مقاومت مکانیکی مناسبی خواهد داشت.با در نظر گرفتن تنوع کاربری و مقاومت فشاری خواسته شده و ضخامت لایه کف سازی نوع دانه بندی تعیین شده و با طرح اختلاف پیشنهادی سبک دانه در بتونیر با سیمان و آب مخلوط می شود.در بعضی موارد مقدار کمی ماسه (نسبت حجمی 3 سبک دانه رس منبسط به 1 ماسه) جهت افزایش مقاومت فشاری اضافه می شود.در این روش معمولا از دانه های مخلوط و درشت تر سبک دانه رس منبسط استفاده می شود.طبیعتا با افزودن میزان سیمان و ماسه مقاومت بتن تولیدی افزایش یافته اما باید با توجه به بالاتر رفتن چگالی و کم شدن اثر عایق حرارتی بتن این میزان کنترل شود.

 

عایق کاری بام با سبک دانه رس منبسط

 

 

عایق کاری با سبکدانه

 

 

سبک دانه رس منبسط برای ایجاد شیب بندی و عایق کاری حرارتی در بام نیز استفاده می شود .سبک دانه ها بر روی بام پخش و به شیب مورد نظر همواره می شود.بر روی آن می توان شبکه فلزی قرار داد تا استحکام و پایداری بیشتری به دست آید.بر روی آن عایق حرارتی قرار داده می شود و در نهایت عایق رطوبتی و پوشش بام اجرا می شود.

در بازسازی بام چنانچه حفره ها و فرورفتگی هایی در سطح بام وجود داشته باشد سبک دانه رس منبسط را می توان برای پر کردن این قسمت ها استفاده کرد.در مناطقی که قرار است بعدا نفوذ وجود داشته باشد سبک دانه رس منبسط را می توان با سیمان و آب مخلوط کرد.

 

روش های اجرای عایق فله ای سبک دانه رس منبسط

برای اجرای عایق کاری با عایق فله ای از دو روش استفاده می شود :

 1. اجرا با استفاده از دستگاه پنوماتیک که در آن از هوا برای دمیدن سبک دانه رس منبسط استفاده می شود.
 2. اجرا به روش دستی که در آن ریختن و نصب سبک دانه رس منبسط به طور مستقیم از بسته انجام می شود.

تحلیل فنی – اقتصادی استفاده از فرآورده سبک دانه رس منبسط

 1. عایق فله ای رس منبسط به عنوان عایق پی

این عایق زمان کار و در نتیجه هزینه ها را به شدت کاهش می دهد.با این نوع مصالح عایق کاری پی در فرآیندی آسان توسط یک کارگر انجام می شود.این مصالح در کیسه انبار ، حمل و در ساختگاه بر روی زمین قرار داده می شود و در حالی که باز هم در کیسه باقی می ماند با بتن پوشانده می شود.

 1. عایق فله ای رس منبسط به عنوان پرکننده دیوار دو جداره

یکی از روش های عایق کاری حرارتی استفاده از مواد عایق فله ای در بین دو دیوار از جنس مصالح بنایی از جمله آجر و بلوک است.میانگین ضریب هدایتی سبک دانه رس منبسط تولیدی هر دو کارخانه حدود0.1w/mk  به دست آمده است.این مقدار نشان دهنده خواص عایق کاری حرارتی مطلوب این فرآورده ها ست.برای آنکه مقاومت حرارتی به بیش از   k/w 1   برسد ، ضخامت عایق فله ای بیش از 110 میلی متر باشد.چنین دیواری الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را پاسخگو است.

 

 

مقایسه سبک دانه رس منبسط با پوکه معدنی

 

وزن فضایی پوکه معدنی 700 تا 1300 kg/m³ است در حالی که این مقدار در مورد سبکدانه رس منبسط 350 kg/m³ است.بنابریان وزن فضایی پوکه معدنی 2 تا 4 برابر سنگین تر از سنگ دانه رس منبسط است.مقدار ضریب حرارتی رس منبسط 0.09 w/mk  و ضریب هدایت حرارتی پوکه معدنی 0.52 w/mk   تا 0.46 w/mk   است.

بنابراین برای آنکه لایه عایق با پوکه معدنی مقاومت حرارتی یکسانی با رس منبسط داشته باشد ضخامت آن باید بیش از 2.5 برابر سبک دانه رس منبسط باشد.از این نظر استفاده از رس منبسط در مقایسه با پوکه معدنی علی رقم قیمت بیشتر سبک دانه رس منبسط 16 تا 18 درصد است.زیاد بودن جذب آب باعث افزایش قابل ملاحظه ضریب هدایت حرارتی پوکه معدنی فله ای می شود، این مشکل به ویژه در اقلیم های مرطوب موجب کاهش شدید مقاومت حرارتی بام خواهد بود بنابراین با ضخامت کمتر لایه عایق بام و شیب بندی هزینه شدید اجرای سبک دانه رس منبسط کمتر از پوکه معدنی خواهد بود.همچنین سبک دانه مخلوط رس منبسط کمتر از پوکهمعدنی خواهد بود.همچنین سبک دانه مخلوط رس منبسط که در شیب بندی بام استفاده می شود دانه بندی صفر تا 25 میلی متر داشته و دارای دانه بندی اصلاح شده و مناسب جهت شیب بندی است در حالی که پوکه های معدنی غالبا فاقد دانه بندی مناسب بوده و به همین دلیل تثبیت و پایدارسازی لایه پوکه ریزی شده باید حداقل 3 برابر اندازه بزرگ ترین دانه مورد استفاده باشد.با توجه به اندازه های بزرگ برخی از پوکه های معدنی این امر امکان پذیر نیست.به عنوان مثال با استفاده از پوکه نوع پامیس یا اسکوریا با اندازه تقریبی 8 سانتی متر ضخامت لایه پوکه ریزی باد حداقل 24 سانتی متر باشد.به دلیل عدم نفوذ دوغاب سیمانی به درون منفذ سبک دانه رس منبسط میزان مصرف سیمان در اجرای شیب بندی با این محصول 160 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب است که این مقدار باعث صرفه جویی به میزان 30 درصد در مقایسه با پوکه معدنی می شود.