تاچه

تاچه

کارخانه های گچ و کورههای قدیمی در حدود 45 تا 80 سال پیش برای حمل مصالح  ساختمانی کلوخه و پودری خودشان  از وسیله  ای بنام تاچه استفاده می کردند .این تاچه ها از الیاف کتانی بسیار زخیم به هم تنیده  , بافته شده بود و بصورت کیسه های بزرگی که بین 1100 الی 400 کیلو بار داخل این کیسه ها  قرار میگرفت مصالحی مانند کلوخه یا قالب و یا پودری  و روی الاغ یا اسب انداخته می شد و  مصالح را از محل کوره یا کارخانه به سر پروژهها حمل می گردید و تا سال 1315 هجری شمسی همین تاجه هها واحد شمارش بعضی از مصالح ساختمانی  شمرده می شد.