پروژه آپارتمان شماره1

پروژه آپارتمان شماره1

پروژه آپارتمان شماره 1

با توجه به تعداد زیاد واحدها دو دروازه برای پارکینگ طراحی شده تا هر یک از بلوک ها دارای ورودی مجزا باشند و تردد آسان تر شود. سقف مشبک چوبی در ورودی آپارتمان، به جذابیت آن افزوده است و بسیار به چشم می آید. در واقع یک ایده ی ساده و در عین حال خاص می تواند به شدت در زیبایی بنا موثر باشد. قسمت چوبی در کنار نمایی از جنس بتن سفید و سنگ بسیار چشم نواز است. پنجره های بزرگ و کوچک با چیدمانی نامنظم و پراکنده، جلوه ای خاص به نمای این بنا داده اند. راه پله ی شیب دار چوبی در این بنا ایده ای منحصر به فرد است.

آپارتمان

Apartment project (1)

There have been designed two gateways for the parking due to the large number of units so that each block has a separate entrance and easy traffic. The reticulated ceiling at the apartment entrance added more to its beauty and really catches the attention, in fact a simple idea while being unique can be so effective in a buildings beautification. The woody part with a façade made of white concrete and stone is really pleasing. Larger and small windows in irregular and sporadic order gave a unique look to the façade. The woody speed staircase is a unique idea in this builing.

 

پلان آپارتمان