آپارتمان

آپارتمان

آپارتمان

آپارتمان عبارتست از اجتماعی از واحد های مستقل در یک ساختمان چند طبقه که از آن برای سکونت یا جهت کسب و پیشه استفاده می‌شود و از نظر راه پله، ورودی اصلی و گاهی پارکینگ و حیاط  با یکدیگر مشترک هستند.

 

 

تعداد 2 نتيجه يافت گرديد. در حال نمايش از 0 تا 24 هستيد