پنت هاوس

پنت هاوس

پنت هاوس

"پنت هاوس" ها طبقه یا طبقات بالای یک ساختمان مجلل هستند که معمولا نسبت به طبقات دیگر از زاویه ی دید و چشم انداز بهتری برخوردار بوده و به شیوه ای کاملا خاص و باشکوه طراحی و تزئین می شوند. اگرچه سایر واحد های چنین ساختمان هایی نیز با دقت و زیبایی ویژه ای طراحی شده اند اما اوج هنر معماری در پنت هاوس ها به تصویر کشیده می شود. یک پنت هاوس در اکثر موارد بسیار لوکس تر، مدرن تر و گران تر از سایر طبقات است و گاه قیمت هایی باور نکردنی دارد. در ادامه نمونه هایی از نمای بیرونی و داخلی چند پنت هاوس را ملاحظه می فرمایید.

Pent house

“pent house(s)” are the story or the highest stories of a luxury building which has a far better viewing angle, and landscape comparing to the other lower stories, also designed and decorated pretty luxuriously. Even though the floors of such building are beautifully designed, but the  climax of a architectural design is represented in a pent house. A pent house is more luxurious, more modern and expensive rather than the other floors and units. Sometime they are incredibly expensive. In the following, you will be seeing samples of exterior and interior decorations of multiple pent houses.

پنت هاوس

پنت هاوس

پنت هاوس

پنت هاوس