بام سبز

بام سبز

بام سبز

بام سبز به پشت بام ها و تراس های سبزی اتلاق می شود که در آنها گل و گیاه پرورش داده می شود. برای بیشتر ما لحظاتی بوده که دلمان خواسته به جای زندگی در آپارتمان در یک خانه ی ویلایی با حیاطی پر از گل و گیاه زندگی کنیم تا گاهی به اندکی باغبانی و تماشای گل و گیاه روح و روانمان را نوازش دهیم. بر همین اساس معماران و نیز کارشناسان فضای سبز به فکر چاره افتادند تا آپارتمان ها نیز از این موهبت برخوردار شوند که در اینجا به برخی از روش های اجرایی آن اشاره می کنیم.

مقدمتا لازم است توضیح دهیم که عبارت روف گاردن (ROOF GARDEN) به فضای سبز پشت بامی گفته می شود که علاوه بر سبزه دارای گل و درخت هم باشد. اما عبارت گرین روف (GREEN ROOF) در انگلیسی می تواند به دو موضوع اشاره داشته باشد: یا بامی که دارای چمن و سبزه باشد و بامی که دارای سلول های خورشیدی برای ذخیره ی انرژی سالم باشد که در اینصورت واژه سبز در این عبارت دارای مفهوم زیست محیطی است.

 

Green Roof

Green Roof is told to the green roofs and terraces in which plants and flowers are grown. For most of us there was a time when manted to live in villa with a garden full of flowers and plants instead an apartment so we could spent some time on gardening, and refresh moods and touch our souls while looking at the flowers and plants. Accordingly, architectures and experts of gardening thought it over so that apartments also take this advantage that in the following we mention some of the implementation methods: firstly in needs be pointed out that the term “Roof Garden” refers to a roof that in addition to grass, also has plants and flowers. But the term “Green roof” van referred as two different concepts. A roof with grass and plants, or a roof equipped with solar energy cells to save green energy which in case the term ”Green” means environmental.

بام سبز

انواع بام سبز (بر اساس سیستم اجرایی)

سیستم مدولار یا جعبه گیاه

در این سیستم انواع مختلف گیاهان در جعبه های مخصوصی که تمام یا بیشتر سطح بام را می پوشاند، نگهداری می شوند.

پوشش گیاهی علاوه بر زیبایی که در بام ایجاد می کند میتواند در کاهش دمای هوای ورودی از طریق سقف به خانه در تابستان و کاهش مصرف انرژی گرمایشی در زمستان موثر باشد.باغچه های روی بام به خاطر قرار گرفتن در فضای مرتفع احساس دلنشین و آرامش بخشی بوجود می آورند. علاوه بر این باغچه های روی بام در طول روز به میزان کافی آفتاب دریافت می کنند در حالی که ساختمان های بلند مانع از آفتاب گرفتن باغچه های داخل حیاط می شوند. این نوع باغچه ها از نظر زیست محیطی نیز دارای ارزش بسزایی است.

سیستم گسترده بام سبز

سیستم گسترده برای کاهش چمن و گیاهانی که ریشه ی عمیق ندارند انتخاب می شود. زمانی که می خواهیم کمترین فشار به سقف وارد شود از این سیستم استفاده می کنیم. نمونه ی آن سطوح چمنی است که روی بام های مسطح و شیبدار ایجاد می شود و در اکثر موارد فقط پرسنل نگهداری  و تعمیر به آن دسترسی دارند. عمق کاهش معمولا 40 تا 100 میلی متر و وزن بار نهایی حدودا 50 تا 100 کیلوگرم بر متر مربع می باشد و برای بام های شیبدار اغلب 10% تا 20% شیب توصیه می شود. در شیب 30% نیاز به استفاده از زهوار و ابزارهای ضد فرسایش است.

سیستم متمرکز بام سبز

این سیستم از بام دارای انواع مختلفی از گیاهان می باشد و بصورت پارک طراحی می شود. برخی از این بام ها دارای درختان بزرگ و آبنماهایی می باشند که بدیهی است این طرح بر روی بام هایی با سازه های اساسی و حساب شده قابل اجراست.

Types of Green Garden (based on implementation methods)

Modular or Planter Box Method

In this system, different types of plants are kept in special boxes which almost cover all the roof space.

Planter Box

Vegetation in addition to the beauty that creates on a roof, can also be effective on of entering air temperature which comes in the house through the roof during the summer days and lower the heat energy consumption during the winter days. Roof gardens due to placing on a higher ground create a pleasant and calming feeling feeling. In addition, roof gardens absorb enough sunlight during a day while tall buildings impede yard gardens from sunlight. Environmentally, roof gardens have also a great value.

Extensive Method Green Garden

The extensive method is used for planting grasses and plants which do have a deep root. The method is used when we want the lowest pressure on a roof. Samples are those grassy surface performed on flat and slope roofs and in most cases only the maintenance personnel have access. Plantation depth us usually 40 to 100 millimeter and final load weight is proximately 50 to 100 kilograms per square meter. For slope roofs 10% to 20% slope is often recommended. On slop of 30% worn and anti erosion tools are needed.

Intensive Method Green Garden

This method of roof, has different types of plants, and is designed like a park. Some of these roofs have tall trees and fountains which clearly are only available for

firm and well-calculated structures.

بام سبز

 

سیستم گسترده بام سبز

مزایا

معایب

وزن بسیار کمی دارد  و فشار کمتری به سقف وارد می کند.

انتخاب گیاهان محدود است.

هزینه کمتری دارد.

معمولا برای همه جذاب نیست.

احتیاج به نگهداری و مراقبت کمتری دارد.

اغلب دسترسی کمتری دارد.

برای سقف های شیبدار بسیار مناسب است.

-

معمولا به تکنیک های حرفه ای نیاز ندارد.

-

 

Extensive method

Pros

Cons

Low load weight and pressure on roof

Plants selection is limited

Low cast

Not interesting for everyone

Needs a low maintenance

Often has low access

Perfect for slop roofs

-

Usually does not need professional techniques

-

 

سیستم متمرکزبام سبز

مزایا

معایب

خاک عمیق برای اکثر گیاهان محیط مناسبی ایجاد می کند.

وزن زیادی به سقف وارد می کند.

امکان انتخاب گیاهان مختلف وجود دارد.

سیستم بسیار پیچیده ای دارد و اجرای آن نیاز به افراد حرفه ای دارد.

قابلیت دسترسی و جذابیت بیشتری برای استفاده دارد.

هزینه ی زیادی دارند.

-

نیاز به نگهداری مستمر و سیستم های آبیاری و زهکشی دارند.

 

Intensive Method

Pros

Cons

Deeps dust creates an appropriate environment for most plants

High load weight on roof

selection possibility

Complicated method and its performance needs gardening experts

High availability and allure

Costly

-

Needs constant maintenance and worn and anti erosion tools

 
بام سبز