فرم استخدام

تذکر : پر کردن تمامی قسمت ها الزامی بوده و در نتیجه نهایی استخدام تاثیر گذار می باشد.

مشخصات عمومی داوطلب استخدام

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

# مشخصات افراد تحت تکلف نسبت تاریخ تولد شغل/فعالیت محل کار/تحصیل مدرک/مقطع تحصیلی
1
2
3
مشخصات اعضای خانواده:

نسبت نام و نام خانوادگی سن تحصیلات شغل شماره تماس آدرس
پدر
مادر
همسر
خواهر
برادر

سوابق تحصیلی

# مقطع رشته گرایش محل تحصیل سال شروع سال پایان تعداد واحد گذرانده سال اخذ مدرک معدل
1
2
3

فعالیت های علمی

# نام دوره برگزار کننده زمان شروع زمان پایان نوع گواهینامه
1
2
3

آشنایی با زبان های خارجی

نوع زبان خواندن و نوشتن مکالمه مدرک اخذ شده

سوابق شغلی

# نام شرکت تلفن از تاریخ تا تاریخ سمت حقوق دریافتی سابقه بیمه علت ترک کار
1
2

آشنایی با شرکت و کارکنان


وضعیت مالی

*
# نام بانک مبلغ کل وام مبلغ اقساط ماهیانه مبلغ باقیمانده وام
1

موارد متفرقه


نزدیکانی که در صورت نیاز بتوان با آنها تماس گرفت

# نام و نام خانوادگی نسبت شغل آدرس تلفن همراه
1
2
3
*