بررسی پنجره های دو جداره در ساختمان

بررسی پنجره های دو جداره در ساختمان
تاریخ انتشار  : ۱۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۵ و ۳۷ دقیقه

بررسی پنجره های دو جداره در ساختمان

سهم مصرف انرژی در بخش ساختمان یک سوم انرژی مصرفی کشور می باشد و قسمت عمده این انرژی از طریق پنجره ساختمان ها به هدر می رود. در این مقاله به معرفی پنجره های دوجداره و بررسی تاثیر آنها در کاهش حرارت اتلافی در ساختمان پرداخته شده است.

بدین منظور ابتدا محاسبه بارهای گرمایش و سرمایش در شرایط با پنجره دو جداره و با پنجره تک جداره با استفاده از نرم افزار Carrier   صورت پذیرفته است.سپس برآورد کلی صرفه جویی در هزینه و مصرف انرژی در اثر استفاده از پنجره های دو جداره و در نهایت مقایسه ای بین پنجره های دوجداره از نظر نوع گاز پر کننده فضای بین دو شیشه و فاصله دو شیشه برای یافتن حالت بهینه ارائه گردیده است.

مقدمه

همواره انرژی و سوخت یکی از مهمترین چالش های اساسی جهان بوده است و در کشور ما پس از حذف یارانه ها، موضوع انرژی و راه های جلوگیری از اتلاف انرژی به یکی از دغدغه های مهم جامعه تبدیل شده است.در این راستا ساختمان و مسکن یکی از نیازهای اساسی بشر برای حفاظت دربرابر سرما و گرما محسوب می شود که برای داشتن محیطی مطلوب جهت رفاه ساکنین ساختمان مصرف سوخت و انرژی امری بدیهی است.از آنجا که سهم مصرف انرژی در بخش ساختمان یک سوم انرژی مصرفی کشور می باشد و قسمت عمده این انرژی از طریقه پنجره ساختمان ها به هدر می رود، لذا انتخاب پنجره مناسب برای ساختمان می تواند نقش بسزایی در جلوگیری از اتلاف انرژی داشته باشد.در این مقاله به مقایسه پنجره های تک جداره معمولی و دوجداره از نظر اتلاف انرژی در یک ساختمان مسکونی پرداخته شده است.

 

پنجره دوجداره چیست ؟

شیشه دوجداره از به هم چسباندن یک یا چند قاب شیشه ای موازی برای به وجود آوردن یک واحد غیر قابل نفوذ تشکیل می شود و اصل آن برای به وجود آوردن یک واحد غیر قابل نفوذ تشکیل می شود و اصل آن برای به وجود آوردن محفظه ای همگن از هوای خشک یا با گاز که بین یک یا چند جداره پر می شود استوار است.

محفظه خالی همگن در بین دو شیشه با استفاده از پروفیل آلومینیومی ظریف که از ماده رطوبت گیر پر شده است ایجاد گردد.بدین ترتیب میزان انتقال گرما و سرما و نفوذ سروصدا به داخل ساختمان به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.تزریق گازها به درون این محفظه خالی ، شیشه دو جداره را به یک عایق آرمانی گرمایش و صوتی تبدیل می نماید.تزریق گازها به درون این محفظه خالی، شیشه دو جداره را  به یک عایق آرمانی گرمایشی و صوتی تبدیل می نماید.این محصول که به صورت چشمگیری باعث کاهش اتلاف انرژی می شود یکی از مهمترین روش ها برای ذخیره گرمایش و سرمایش ونیز کنترل صدا در ساختمان ها می باشد.از تاثیرات مهم دیگر پنجره های دو جداره ، کاهش مقداری هوای نفوذی به ساختمان و متقابلا کاهش بارهای مقدار هوای نفوذی به ساختمان و متقابلا کاهش بارهای گرمایش و سرمایش ساختمان خواهد بود.

از آنجا که با افزایش ارتفاع از سطح زمین سرعت جریان هوا افزایش می یابد و این افزایش سرعت منجر به افزایش هوای نفوذی به ساختمان و افزایش بارهای گرمایشی و سرمایش آن خواهد د، با به کار بردن پنجره های دو جداره در ساختمان بلند مرتبه تا حد زیادی می توان در مصرف انرژی صرفه جویی کرد.