مشخصات کلی

آجر نما  پلاک گروه بژ

آجر نما پلاک گروه بژ


۰   از  ۰  رای
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
قیمت بر اساس سایز  : 8,200ریال

مشخصات بیشتر

در گروه بژ در هر بسته ترکیبی از کد رنگ های AP11،AP11B,AP12,AP12B,AP13,AP41  موجود می باشد .
نوع کاربرد : نماهای بیرونی یا داخلی ساختمان ها و دیوارهای عمودی
ضخامت: 24mm
سایز 23x5 : شامل 69 تعداد بر متر مربع
سایز 23x11 :  شامل 35 تعداد بر متر مربع
سایز 23x23 :  شامل 17 تعداد بر متر مربع
سایز 35x23 :  شامل 11/5 تعداد بر متر مربع
سایز 7x7 :  شامل 156 تعداد بر متر مربع
سایز 11x7 :  شامل 104 تعداد بر متر مربع
سایز 23x7 :  شامل 52 تعداد بر متر مربع
سایز 31x7 :  شامل 39 تعداد بر متر مربع
سایز 11x11 :  شامل 69/5 تعداد بر متر مربع
سایز 31x3 :  شامل 74/5 تعداد بر متر مربع