مشخصات کلی

آجر سفال 10 سانتی درجه یک به همراه نیمه

آجر سفال 10 سانتی درجه یک به همراه نیمه


۰   از  ۰  رای
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
در بسته بندی هر 10 آجر داخل بسته بندی قرار می گیرند در  پالت آجرها روی پالت های چوبی قرار می گیرند
قیمت :1,300ریال

مشخصات فنی

وزن هرکیسه 2000 تا 2300 گرم
ظرفیت کامیون ده چرخ 7000 قالب
ظرفیت کامیون تگ 4700 قالب
ظرفیت تریلر 10500 قالب