مشخصات کلی

کاشی سنتی کد :73

کاشی سنتی کد :73


۰   از  ۰  رای
نوع     :انواع کاشی
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
کاشی سنتی کد :73 قیمت بر اساس متر مربع می باشد ، تمامی قیمت ها درب کارخانه است و هزینه حمل بر عهده مشتری می باشد.
قیمت :1,100,000ریال

مشخصات بیشتر

کاشی سنتی کد :73

قیمت این نوع کاشی بر اساس متر مربع می باشد ، تمامی قیمت ها درب کارخانه است و هزینه حمل بر عهده مشتری می باشد.