مشخصات کلی

آجر نسوز جردن انگلیسی کد A1

آجر نسوز جردن انگلیسی کد A1


۰   از  ۰  رای
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
آجر نسوز جردن انگلیسی کد A1
قیمت بر اساس سایز  : 4,500ریال

مشخصات بیشتر

آجر نسوز جردن انگلیسی کد A1
 

تمامی قیمت ها ی فوق درب کارخانه می باشد.

 

ابعاد

تعداد هر قالب در هر کارتن

تعداد در هر متر مربع

27x220x55

30

75

27x265x65

27

54

27x310x70

21

42

30x100x100

52

85

30x6000x10

7

16