پروژه ویلا شماره2

پروژه ویلا شماره2

پروژه ویلا شماره 2

در این ساختمان پیش آمدگی کف بالکن طبقه ی اول، ایوان را بطور کامل می پوشاند و بعنوان سقفی برای آن عمل می کند و به این ترتیب حتی اگر باران بیاید می توانید در فضای آزاد از منظره لذت ببرید.با این طراحی در روزهای گرم تابستانی از یک استخر خصوصی در خانه تان بهره مند خواهید شد.

پله های ورودی و کف ایوان از جنس چوب هستند که نقش زیادی در زیبایی بنا ایفا می کنند. علاوه برچوب، از مصالح ساختمانی نظیر بتن سفید، شیشه و فلز نیز استفاده شده است. در طراحی این خانه یک اتاق خواب در طبقه ی اول و دو اتاق خواب در طبقه ی دوم در نظر گرفته شده است که هر سه دارای حمام هستند. همچنین یک آشپزخانه در همکف و یک آشپزخانه در طبقه ی دوم قرارداد و همانطور که مشاهده می نمایید بالکن طبقه ی اول به اندازه کافی برای قرارداد یک میز غذاخوری جا دارد که شاید به همین دلیل در طبقه ی اول غذاخوری وجود ندارد.

 

پلان ویلا

Villa Project (2)

In this house, the eaves on first floor balcony, has totally covered the patio and acts as roof for it, doing so even if it rains, you can enjoy the scenery of outdoor. Based on this design, you can take the advantage of an indoor poor during the hot summer days. The entrance stairway and balcony floor are made of wood which has an important role in its beautification. In addition to wood, materials building such as; white concrete, glass, and steel are also used. There are one bedroom on the first floor and two bedrooms on the second floor in this plan; each of all has its own bathroom. There is also a kitchen on every floor. As you can see the first floor balcony has enough space to be filled with a table which may be the reason there is no dinig room on the first floor. 

 

پلان ویلا